Wednesday, September 12, 2012

Sathyame Shivam Song lyrics - Sathyame Sivam

Sathyame Shivam song lyrics

Song Details - 

Song Name - Satyame Shivam
Singers : Srinivas,Chorus
Lyricist: Vennalakanti
Music: Vidya Sagar 

Lyrics -

Nene Shivam..Neevu Shivam..
Sathyam Shivam..Sneham Shivam..

NAsthikulaina hithulandariki Shivame satyamata...
NAsthikulaina snehithulaku aah sathyame shivamanta...

Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham

Nene Shivam..Neevu Shivam..
Sathyam Shivam..Sneham Shivam..
Nene Shivam..Neevu Shivam..
Sathyam Shivam..Sneham Shivam..

Satimanishiki sayam chese mathame ne matham..
Manava seve...madava sevanu hithame sammathamu...

Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham

Satimanishiki sayam chese mathame ne matham..
Manava seve...madava sevanu hithame sammathamu...

Satimanishiki sayam chese mathame ne matham..
Manava seve...madava sevanu hithame sammathamu...

Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham
Satyam shivam Satyam shivam Jeevitham

No comments:

Post a Comment